On the History of the Creation of Works by Sergei Taneyev for the Magazine “Zakholustye”

On the History of the Creation of Works by Sergei Taneyev for the Magazine “Zakholustye”

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Bernandt, G. S. I. Taneev: Monografiya [S. I. Taneyev: Monograph]. Moscow: Muzgiz, 1950. (In Russ.)
 2. Vasil’ev, P. “Memories of Taneyev.” Novoe o Taneeve. K 150-letiyu so dnya rozhdeniya [New About Taneyev. To the 150th Anniversary of the Birth], Compil. by E. V. Fetisova, Edited by M. V. Esipova, M. P. Rakhmanova. Moscow: ООО «Deka­VS», 2007, pp. 285–301. (In Russ.)
 3. Ganenko, N. S. “Archival Finds: ‘Two Triumphal Choirs for the Entry of Guests’ by S. I. Taneev (to the Question of the History of Creation).” Muzy­ko­vedenie [Musicology], no. 5, 2014, pp. 32–39. (In Russ.)
 4. Glebov, I. “S. I. Taneyev’s Romances.” Muzykal‘ny Sov­remennik, Petrograd, 1916. (In Russ.)
 5. Gol’denveyzer, A. “From My Memories.” Novoe o Taneeve. K 150-letiyu so dnya rozhdeniya [New About Taneyev. To the 150th Anniversary of the Birth], Compil. by E. V. Fetisova, Edited by M. V. Esipova, M. P. Rakhmanova, Moscow: ООО «DekaVS», 2007, рp. 310–328. (In Russ.)
 6. Zaytseva, T. M. A. Balakirev. Put’ v budushchee [M. A. Balakirev. The Way Forward], St. Petersburg: Kom­pozitor, 2017. (In Russ.)
 7. Korabel’nikova, L. Tvorchestvo S. I. Taneeva [The Crea­tivity of S. I. Taneyev], Moscow: Muzyka, 1986. (In Russ.)
 8. Pamyatnaya knizhka pravovedov XX vypuska 1859 goda [Commemorative Book of Lawyers of 20th Graduation, 1859], St.­­ Petersburg: Sovet Imperatorskogo uchi­lishcha pravovedeniya, tipografiya Imperatorskoy Akademii nauk, 1894. (In Russ.)
 9. P. I. Tchaikovsky, S. I. Taneyev. Pis’ma [P. I. Tchaikovsky, S. I. Taneyev. The Letters]. Compil. and edit. by V. A. Zhdanov, Moscow: Goskul’tprosvetizdat, 1951. (In Russ.)
 10. Popov, S. “Unpublished Works of S. I. Taneyev.” S. I. Taneyev. Lichnost’, tvorchestvo i dokumenty ego zhizni [S. I. Taneyev. Personality, Creativity and Documents of His Life], Compil. by K. Kuznetsov, Moscow — Leningrad: Muzgiz, 1925, рp. 187–205. (In Russ.)
 11. Savenko, S. Sergei Ivanovich Taneyev. Moscow: Muzyka. 1984. (In Russ.)
 12. Slutskaya, T. “I’d like to Selyshche.” Novoe o Taneeve. K 150-letiyu so dnya rozhdeniya [New About Taneyev. To the 150th Anniversary of the Birth], Compil. by E. V. Fetisova, Edited by M. V. Esipova, M. P. Rakhmanova, Moscow: ООО «Deka­VS», 2007, рp. 57–68. (In Russ.)
 13. Taneyev, S. Dnevniki [Diaries], Vol. 3: 1903–1909. Edited by L. Z. Korabel’nikova, Moscow: Muzyka, 1985. (In Russ.)