Research article

Functional Features of the Chanting in Vocal Classes

Research article

Functional Features of the Chanting in Vocal Classes

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Abt, F. Prakticheskaya shkola peniya. Izdanie dlya kontral’to ili metstso-soprano [Practical Singing School. Edition for Contralto or Mezzo-soprano], Moscow―Petrograd : Gos. izd., Muzsektor, 1923. (In Russ.)
 2. Vakkai, N. Prakticheskiy metod ital’yanskogo peniya. Dlya srednego golosa v soprovozhdenii fortepiano [The Practical Method of Italian Singing. For Medium Voice with Piano Accompaniment], ed. by E. Stemp­nev­skaya, Moscow : Muzyka, 1969. (In Russ.)
 3. Varlamov, A. E. Polnaya shkola peniya [Complete School of Singing], Moscow : Muzgiz, 1953. (In Russ.)
 4. Garsia, M (Jr.). Shkola peniya [School of Singing], Moscow : Muzgiz, 1956. (In Russ.)
 5. Grechaninov, A. T. Shkola peniya. Op. 8 [School of Singing. Op. 8], Moscow : Gos. muz. izd., 1937. (In Russ.)
 6. Dmitriev, L. B. Osnovy vocal’noy metodiki [Funda­mentals of Vocal Method], Moscow : Muzyka, 1968. (In Russ.)
 7. Duprez, G. Iskusstvo peniya [The Art of Singing], transl. from French by N. G. Rayskiy, Moscow : Muzgiz, 1955. (In Russ.)
 8. Kozlov, N. I. “Alertness.” Psikhologos [Psychologist], https://www.psychologos.ru/articles/view/alertnost (accessed 30 June 2022). (In Russ.)
 9. Markezi, M. Shkola peniya: Prakticheskoe rukovodstvo v trekh chastyakh [School of Singing: A Practical Guide in Three Parts], Moscow : Muzyka, 2005. (In Russ.)
 10. Neygauz, H. G. Ob iskusstve fortepiannoy igry. Zapiski pedagoga [The Art of Piano Playing. Notes of the Teacher], 5th ed., Moscow : Muzyka, 1988. (In Russ.)
 11. Panofka, G. Iskusstvo peniya. Teoriya i praktika dlya vsekh golosov [The Art of Singing. Theory and Practice for All Types of Voices], Moscow : Muzyka, 1968. (In Russ.)
 12. Safronova, O. L. Raspevki. Khrestomatiya dlya voka­listov [Chants. Anthology for Vocalists], 4th ed., St. Peters­burg : Lan’, Planeta muzyki, 2016. (In Russ.)
 13. Troyanovskaya, A. I. 100 vokal’nykh uprazhneniy [100 Vocal Exercises], Moscow : Muzgiz, 1934. (In Russ.)
 14. Tsaturyan, M. O. “Alertness as an effective psycho­lo­gical tool of a person in modern society.” Uni­ver­sum: psikhologiya i obrazovanie [Universum: Psycho­logy and Education], no. 4 (70), 2020, https://­7universum.com/ru/psy/archive/item/9223 (accessed 5 June 2022). (In Russ.)
 15. Kob, M., Bernardoni, N. H., Herzel, H., Howard, D., Tokuda, I., et al. “Analysing and understanding the singing voice: recent progress and open questions.” Current Bioinformaticse, vol. 6, 2011, pp. 362‒374, doi:10.2174/157489311796904709.
 16. LeBorgne, W. “Five tips to keep your voice healthy.” Majoring in Music.com, https://majoringinmusic.com/five-tips-to-keep-your-voice-healthy/ (accessed 2 October 2021).
 17. Marchesi, M. Vocal Method op. 31 in 2 parts, [New York] : G. Schirmer, 1986.