The Expulsion of “The Women of Trachis.” On Aleksandr Shenshin’s Music to Unrealized Production of Moscow Art Theater

The Expulsion of “The Women of Trachis.” On Aleksandr Shenshin’s Music to Unrealized Production of Moscow Art Theater

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Belyayev, V. Alexander Alexeyevitch Shenshin, Мoscow: Muzsektor, 1929. (In Russ.)
 2. Bondaryenko, A. Aleksandr Shenshin. Vokal’nye tsikly na stikhi Maksimiliana Voloshina i Natalii Gabri­chevskoy [Alexander Shenshin. Vocal Сycles on Poems by Maximillian Voloshin and Natalia Gabri­tchevskaya]. Term paper (manuscript), Мos­cow: Moskovskaya Konservatoriya Imeni Chaikovskogo, 2010. (In Russ.)
 3. Vsevolod Meyerkhol’d i Mikhail Gnesin. Sobranie dokumentov [Vsevolod Meyerkhol’d and Mikhail Gnessin. Collected Documents]. Compiled by I. Krivosheeva and S. Konayev, Мoscow: RATI–GITIS, 2008. (In Russ.)
 4. Zhizn’ i tvorchestvo K. S. Stanislavskogo. Letopis’ [Life and Art of K. S. Stanislavsky. Chronicle], compiled by I. Vinogradskaya, 2nd ed., in 4 vol., v. III, Мoscow: MKhT, 2003. (In Russ.)
 5. Zhuravlyova, А. “Vladimir Deshevov: the Decade of Search.” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 2, 1991, pp. 64–75. (In Russ.)
 6. Izralevsky, B. Muzyka v spektaklyakh Moskovskogo Khudozhestvennogo teatra. Zapiski dirizhera [Music in Moscow Art Theatre’s Performances. Conductor’s Notes], Мoscow: VTO, 1965. (In Russ.)
 7. Knipper-Chekhova, O. “Letter to I. Kudryavtsev.” Ol’ga Leonardovna Knipper-Chekhova [Ol’ga Leonardovna Knipper-Chekhova], Compiled, edi­ted and introd. article by V. Vilenkin, in 2 v., v. II, Мoscow: Iskusstvo, 1972, p. 153. (In Russ.)
 8. Knipper-Chekhova, O. “Letter to V. Sakhnovsky.” Ol’ga Leonardovna Knipper-Chekhova, Compiled, edited and introd. article by V. Vilenkin, in 2 v., v. II, Мoscow: Iskusstvo, 1972, p. 154. (In Russ.)
 9. Naumov, A. Aleksandr Yurasovskiy. Dnevnik nedopisannoy zhizni [Alexander Yurasovsky. The Diary of Unfinished Life], Мoscow: Vuzovskaya Kniga, 2017. (In Russ.)
 10. Naumov, A.The music of S. Taneyev and A. Skryabin in Drama Theatre of the 20th Century.” S. I. Taneev i A. N. Skryabin. Uchitel’ i uchenik [S. Taneyev and A. Skryabin. The Mentor and the Disciple], Мoscow: Nauchno-Izdatel’skiy Tsentr “Mos­kovskaya conservatoriya”, 2018, pp. 228–235. (In Russ.)
 11. Naumov, А. “S. Rahmaninov and V. Nemirovitch-Danchenko: From the History of Failed Coope­ration.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii, no. 2 (17), 2014, pp. 194–201. (In Russ.)
 12. Orlov, V. “Memoirs.” Ol’ga Leonardovna Knipper-Chekhova [Ol’ga Leonardovna Knipper-Chekhova], Compiled, edited and introd. article by V. Vilenkin, in 2 v., v. II, Мoscow: Iskusstvo, 1972, pp. 307–312. (In Russ.)
 13. Sats, N. Novelly moey zhizni [Novels of My Life], in 2 v., v. I, Мoscow: Iskusstvo, 1984. (In Russ.)
 14. Solov’eva, I. Khudozhestvennyy teatr. Zhizn’ i priklyucheniya idei [Moscow Art Theatre. Life and Adventures of Its Idea], Мoscow: MKhT, 2007. (In Russ.)
 15. Tairov, A. Ya. “Antigona. Regissuer’s Comments.” A. Ya. Tairov. Zapiski rezhissera. Stat’i. Besedy. Rechi. Pis’ma [A. Ya. Tairov. Regisseur’s Notes. Articles. Talks. Orations. Letters], compiled by Yu. Golovashenko, edited by P. Markov, Мoscow: VTO, 1970, pp. 307–312. (In Russ.)
 16. Shervinskiy, S. V. “Near Theatre.” S. V. Shervinsky Stikho­tvoreniya. Vospominaniya. [S. V. Shervinsky. Poems. Memoirs], Tomsk: Vodoley, 1997, pp. 142–196. (In Russ.)
 17. Shervinskiy, S. V. “Women of Trakhis.” Sofokl. Tragedii [Sophocles. Tragedies], Мoscow: Khudo­zhestvennaya Literatura, 1979, pp. 179–242. (In Russ.)