Translation

“And the Noise is Full of Silence.” Andrei Platonov and Contemporary Russian Music

Translation

“And the Noise is Full of Silence.” Andrei Platonov and Contemporary Russian Music

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Aleynikov, O. Yu., Antonova, E. V., Gakh, M. V., Kor­nienko, N. V., Malygina, N. M., Moskovskaya, D. S., Platonova, M. A., Rozhentseva, E. A., Suma­tokhi­na, L. V., Shubina, E. D., Yablokova, E. A. “Comments.” Andrei Platonov. Sochineniya. T. 1. 1918‒1927. Kn. 1. Rasskazy. Stikhotvoreniya [Andrei Platonov. Works. Vol. 1. 1918‒1927. Issue 1. Stories. Poems], Moscow : IMLI RAN, 2004, pp. 445‒639. (In Russ.)
 2. Arkhiv A. P. Platonova. Kn. 1 [Archive of A. P. Platonov. Vol. 1], Moscow : IMLI RAN, 2009. (In Russ.)
 3. Bavil’skiy, D. V. “Kourliandski D.: ‘I don’t invent, I think…’.” Chastnyy correspondent [Private
  Corres­pondent],
  September 19th, 2012, http://ilmeny.org.ru/7202-dmitriy-kurlyandskiy-ya-ne-pridumyvayu-ya-dumayu-izvestnyy-ros­siyskiy-kompozitor-o-yazyke-svoey-opery-nosferatu-i-o-novoy-rabote-v-shkole-dra­maticheskogo-iskusstva-s-borisom-yuhana­no­vym.html (accessed 29 December 2022). (In Russ.)
 4. Barsht, K. A. Poetika prozy Andreya Platonova [Poe­tics of Andrey Platonov’s Prose], St. Petersburg : Filo­logicheskiy fakul’tet Sankt-Peterburgskogo gos. universiteta, 2000. (In Russ.)
 5. Bogomolova, M. V. “Based on Andrey Platonov (Review of dramatizations and adaptations of works by Platonov: 1930‒2011.” Vozvrashchayas’ k Pla­to­novu: voprosy retseptsii [Returning to Platonov: Ques­tions of Reception], St. Petersburg : Dmitriy Bu­la­­nin, 2013, pp. 339‒418. (In Russ.)
 6. Bragina, N. N. “The universe of Andrey Platonov: the experience of cultural reconstruction.” Doc­toral (Culture Studies) Dissertation, Shuya : Shuya State Pedagogical University, 2010. (In Russ.)
 7. Brodsky, J. A. “Afterword to ‘The Foundation Pit’ by A. Platonov. 1973.” Lib.ru http://lib.ru/BRODSKIJ/br_platonov.txt (accessed 29 December 2022). (In Russ.)
 8. Vayen, S. “German ‘Platonov’s Theatre’.” Vozvra­shchayas’ k Platonovu: voprosy retseptsii [Returning to Pla­tonov: Questions of Reception], St. Peters­burg : Dmit­riy Bulanin, 2013, pp. 419‒444. (In Russ.)
 9. Vustin, A. K. [Annotation] I. Sokolov. “Dalekaya do­roga.” Vokal’nyy tsikl na slova Andreya Platonova [I. So­kolov. “The Distant Road.” Song Cycle on Text by Andrey Platonov], Moscow : Kompozitor, 2002. (In Russ.)
 10. V’yugin, V. Yu. “Platonov’s ‘surrealities’: from Bre­ton to Brodsky (On the problem of the writer’s aesthetic identification).” Tvorchestvo Andreya Pla­to­nova: Issledovaniya i materialy. Kn. 4 [Works of Andrei Platonov: Research and Materials. Book. 4], St. Peters­burg : Nauka, 2008, pp. 3‒21. (In Russ.)
 11. V’yugin, V. Yu. “The finale of ‘Chevengur’ (On the creative history of the work).” Tvorchestvo Andreya Platonova: Issledovaniya i materialy. Kn. 2 [Works of Andrei Platonov: Research and Materials. Book. 2], St. Petersburg : Nauka, 2000, pp. 166‒253. (In Russ.)
 12. Gastev, A. K. “Pack of orders [1921].” Chital’nyy zal [Reading Room], https://reading-hall.ru/publication.php?id=12658 (accessed 29 December 2022). (In Russ.)
 13. Kantilena “Association SoMa (‘Strength of the material’). B. Filanovsky, D. Kourliandski, S. Nevsky. Artistic portraits.” Livejournal, https://kantilena.livejournal.com/49974.html; https://kantilena.livejournal.com/50353.html (accessed 29 Decem­ber 2022). (In Russ.)
 14. Malygina, N. M. “‘The Foundation Pit’ [Comments].” A. Platonov. Sobranie. [V 8 t. Tom 3]. Chevengur. Kotlo­van [A. Platonov. Collection. (In 8 vols. Vol. 3). Cheven­gur. The Foundation Pit], Moscow : Vremya, 2011, pp. 566‒605. (In Russ.)
 15. Malygina, N. M. Andrey Platonov: poetika “vozvra­shcheniya” [Andrei Platonov: the Poetics of ‘Return’], Moscow : Teis, 2005. (In Russ.)
 16. Mikheev, M. Yu. V mir Platonova cherez ego yazyk. Predpolozheniya, fakty, istolkovaniya, dogadki [In the World of Platonov Through his Language. Assumptions, Facts, Interpretations, Suggestions], Moscow : MGU imeni M. V. Lomonosva, 2003. (In Russ.)
 17. Orekhov, V. V. “Andrey Platonov in the memoirs of friends and colleagues.” ImWerden: Elektron­naya biblioteka Andreya Nikitina-Perenskogo [ImWer­den: Andrey Nikitin-Perensky Electronic Library], http://imwerden.de/pdf/o_platonove_vospominanija.pdf (accessed 29 December 2022). (In Russ.)
 18. Pastushenko, Yu. G. “Platonov’s filmography: sensi­tivity and insensitivity.” Vozvrashchayas’ k Platonovu: voprosy retseptsii [Returning to Platonov: Questions of Reception], St. Petersburg : Dmitriy Bulanin, 2013, pp. 445‒456. (In Russ.)
 19. Platonov A. P. Izbrannoe [Platonov A. P. Selected], Kharkov : Prapor, 1990. (In Russ.)
 20. Platonov A. P. Sobranie. (V 8 t.) [Platonov A. P. Works. (In 8 vols.)], Moscow : Vremya, 2011‒2012. (In Russ.)
 21. Platonov A. P. Sochineniya. T. 1. 1918‒1927. Kn. 1. Rasskazy. Stikhotvoreniya [Platonov A. P. Works. T. 1. 1918‒1927. Book. 1. Short stories. Poems], Mos­cow : IMLI RAN, 2004. (In Russ.)
 22. Savenko, S. I. “V. G. Tarnopolsky after ‘Cas­sandra’.” Musiqi Dünyasi, vol. 56, no. 3, 2013, pp. 29‒36. (In Russ.)
 23. Tarnopolsky, V. G. “Chevengur for voice and en­semble on texts by Andrey Platonov (2001).” [CD booklet] 21st century Russian composers. Vladi­mir Tarnopolski, Faraj Karayev, Yuri Vorontsov, Alexan­der Voustin, Yuri Kasparov. Studio for New Music ensemble. Svetlana Savenko, soprano. Igor Dronov, conductor, M. : Moscow Conservatory Records, 2014, SMS CD 0146, pp. 13‒14. (In Russ.)
 24. Khramykh, A. V. “Musical images and motives in the poetry of A. Platonov.” Problemy istoricheskoy poetiki. 2015. Vyp. 13 [The Problems of Historical Poetics. 2015. Vol. 13], pp. 537‒553, doi:10.15393/j9.art.2015.3447. (In Russ.)
 25. Khramykh, A. V. “Musical plot in the book of poems by A. Platonov ‘Blue Depth’.” Znanie. Poni­manie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill],
  no. 4, 2012, pp. 192‒196. (In Russ.)
 26. Tsenova, V. S. “Alexander Voustin: the battlefield is the soul.” Muzyka iz byvshego SSSR. Sbornik statey. Vyp. 1 [Music from the Former USSR. Col­lec­tion of Articles. Issue. 1], ed. by V. Tsenova, V. Bar­skiy, Moscow : Kompozitor, 1994, pp. 223–240. (In Russ.)
 27. Tsenova, V. S. “Culturology of Vladimir Tarnopolsky.” Muzyka iz byvshego SSSR. Sbornik statey. Vyp. 1 [Mu­­sic from the Former USSR. Collection of Articles. Issue. 1], ed. by V. Tsenova, V. Barskiy, Moscow : Kom­po­zitor, 1994, pp. 283‒296. (In Russ.)
 28. Chubarov, I. M. “‘Literary’ machines of Andrey Platonov.” Logos, vol. 1, no. 74, 2010, pp. 90‒111. (In Russ.)
 29. Shatova, I. N. “‘When I think, I hear music’: sound writing in Platonov’s poetic book ‘Blue Depth’.” Tvorchestvo Andreya Platonova: Issledovaniya i ma­­te­rialy. Kn. 4 [The Works of Andrei Platonov: Researches and Materials. Book. 4], St. Petersburg : Nau­ka, 2008, pp. 241‒254. (In Russ.)
 30. Shulgin, D. I. Muzykal’nye istiny Aleksandra Vustina. Monograficheskie besedy [Musical Truths of Alexander Vustin. Monographic Conversations], Moscow : Kom­pozitor, 2008. (In Russ.)
 31. Frumkis, T. “‘Wie ist das Rauschen voller Stille.’ Platonov und die zeitgenössische Musik.” Osteu­ropa. Utopie und Gewalt Andrej Platonov: Die Mo­derne schreiben, 66. Jahrgang, Heft 8‒10, 2016, S. 489‒511.