Research article

The Quart Leap: The Invention of Soviet Ballet and Glière’s “The Red Poppy”

Research article

The Quart Leap: The Invention of Soviet Ballet and Glière’s “The Red Poppy”

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. 75 baletnykh libretto [75 Ballet Librettos], ed. by M. Frangopulo, L. Entelis, Leningrad : Sovetskiy kom­pozitor, 1960. (In Russ.)
 2. 100 baletnykh libretto [100 Ballet Librettos], Leningrad : Muzyka, 1965. (In Russ.)
 3. Aseev, N. N. “What do we see there?” Novyy zritel’ [New Viewer], no. 1, 1927, p. 4‒5. (In Russ.)
 4. “Poster with Performers. ‘The Red Poppy’ (Staging―Iorkin P. K. Designer―Ryftin V. A. Conductor―Inoyatov B. A.). Uzbekistan. Tashkent. Alisher Navoi State Opera and Ballet Theatre [16 November, 1952].” Goskatalog.rf [State Catalog.rf], https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=9973841 (accessed 15 February 2022). (In Russ.)
 5. Balet: entsiklopediya [The Ballet Encyclopedia], ed. by Yu. N. Grigorovich, M. : Sovetskaya entsiklopediya, 1981. (In Russ.)
 6. Ben’yamin, V. Moskovskiy dnevnik [Moscow Diary], transl. from German by S. Romashko, Moscow : Ad Marginem Press ; Muzey sovremennogo iskusstva “Garazh,” 2020. (In Russ.)
 7. Vasilenko, A. S. “Cornet, you are a woman. A cap­sule history of ‘Paquita’: Part Two.” Ural Opera Balet, https://uralopera.ru/media/kornet-vy-zhen­shchina-2 (accessed 15 February 2022). (In Russ.)
 8. Gvozdev, A. A. “The Red Whirlwind.” Zhizn’ iskusstva [Life of the Art], no. 46, 1924, pp. 10‒11. (In Russ.)
 9. Gershenzon, P. D. “Lego ballet constructor in the Hermitage Theater.” Kommersant, 22 March, no. 51, 1995, p. 8. (In Russ.)
 10. Glebov, I. [Asaf’ev, B. V.] Glazunov: Opyt kharak­te­ristiki [Glazunov: Characterization Experience], Leningrad : Svetozar, 1924. (In Russ.)
 11. Gulinskaya, Z. K. Reyngol’d Moritsevich Glier [Reinhold Moritzewitsch Glière], Moscow : Muzyka, 1986. (In Russ.)
 12. “Decree on the unification of theatrical business.” Vestnik teatra [Theater Bulletin], no. 33, 14‒21 Sep­tember, 1919, p. 2. (In Russ.)
 13. Istoriya sovremennoy otechestvennoy muzyki. Vypusk 1. 1917‒1941 [History of Modern Domestic Music. Issue 1. 1917‒1941], ed. by M. E. Tarakanov, Moscow : Muzyka, 2005. (In Russ.)
 14. Kalinin M. I. Izbrannye proizvedeniya. V 4 t. T. 2. 1926–1932 gg. [Kalinin M. I. Selected works. In 4 volumes. V. 2. 1926–1932], Moscow : Gosudarstvennoe izda­tel’stvo politicheskoy literatury, 1960. (In Russ.)
 15. Kiseleva, N. V. Ballets by R. M. Glière in the historical and cultural context, Cand. Sci (Art Criticism) Dissertation, St. Petersburg : Vaganova Ballet Aca­demy, 2016. (In Russ.)
 16. Krasnyy mak. Balet v 3 d., 8 k. s apofeozom. Muzyka R. Gliera. Libretto M. Kurilko [The Red Poppy. Ballet in 3 Acts, 8 Scenes with Apotheosis. Music by R. Glier. Libretto by M. Kurilko], Moscow : Teakinopechat’, 1929. (In Russ.)
 17. “ ‘The Red Poppy’ in the Ac. Ballet.” Rabochiy i teatr [Worker and Theater], no. 3, 1929, pp. 6‒7. (In Russ.)
 18. Krasnyy mak [V pomoshch’ zritelyu] [The Red Poppy [To Help the Viewer]], comp. by V. Bogdanov-Bere­zovskiy, Leningrad : Byuro obsluzhivaniya rabo­chego zritelya pri Upravlenii Leningradskikh Gos. Teatrov, 1933. (In Russ.)
 19. [Kurilko, M. I.] “Memories of the origin of the ballet ‘The Red Poppy’ by the author of the script and production designer of the ballet, Laureate of the Stalin Prize, Professor M. I. Kurilko [6 June 1952, p. 1].” Goskatalog.rf [State Catalog.rf], https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14385862 (accessed 15 February 2022). (In Russ.)
 20. Kurilko, M. I. “Scenario of the ballet ‘The Red Poppy’ in the last edition of 1947. Notes by M. I. Kurilko.” Goskatalog.rf [State Catalog.rf], https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14385882 (accessed 15 February 2022). (In Russ.)
 21. Larin, A. G. Kitayskie migranty v Rossii: Istoriya i sovremennost’ [Chinese migrants in Russia: History and modernity], Moscow : Vostochnaya kniga, 2009. (In Russ.)
 22. Li [Cherepnin, A. N.] “From foxtrot to ‘Yablochko’.” Zrelishcha [Spectacles], no. 75, 1924, pp. 5‒6. (In Russ.)
 23. [Lopukhov, F. V.] Velichie mirozdaniya. Tantssimfoniya Fedora Lopukhova. Muz. L. Betkhovena (4-aya sim­foniya). S avtolitosiluetami Pavla Goncharova [The greatness of the universe. Dance symphony by Fyodor Lopukhov. Mus. by L. Beethoven (4th symphony). With autolithic silhouettes by Pavel Goncharov], Petrograd : Izdanie G. P. Lyubarskogo, 1922. (In Russ.)
 24. Lunacharskiy, A. V. “Results of the last dramatic season.” Izvestiya [Izvestia], no. 140, 20 June, 1926, p. 3. (In Russ.)
 25. Malevich, K. S. “The axis of color and volume.” Izobrazitel’noe iskusstvo [Art], no. 1, 1919, pp. 27‒30. (In Russ.)
 26. Markov, P. A. O teatre. V 4 t. T. 3. Dnevnik teat­ral’nogo kritika [About the Theater. In 4 volumes. Vol. 3. Diary of a Theater Critic], Moscow : Iskusstvo, 1976. (In Russ.)
 27. Mititello, V. V. “Glière’s Third Symphony.” Schola criticorum 2: sbornik rabot magistrantov programmy ‘Muzykal’naya kritika’ fakul’teta svobodnykh iskusstva i nauk SPbGU [Schola Criticorum 2: a Collection of Works by Master Students of the Program “Musical Criticism” of the Faculty of Liberal Arts and Sciences of St. Petersburg State University], St. Petersburg : SINEL, 2017, pp. 70‒78. (In Russ.)
 28. Novaya russkaya muzykal’naya kritika. 1993‒2003. T. 1. Opera [New Russian Musical Criticism. 1993‒2003. Vol. 1. Opera], ed. by. O. Manulkina, P. Gershenzon, Moscow : Novoe literaturnoe obozrenie, 2015. (In Russ.)
 29. “Osip Mandelstam. Fourth prose.”, comm. by O. Lek­manov, Polka [Shelf], https://polka.academy/articles/516 (accessed 8 April 2022). (In Russ.)
 30. Pasternak B. Polnoe sobranie sochineniy s pri­lo­zhe­niyami. V 11 t. T. III. Proza [Pasternak B. Complete Works with Applications. In 11 volumes. Vol. 3. Prose], ed. by D. V. Tevekelyan; comp. and comm. by E. B. Pasternak, E. V. Pasternak, Moscow : Slovo, 2004. (In Russ.)
 31. Peterburgskiy balet. Tri veka : khronika. V 6 t. Tom IV. 1901‒1950 [St. Petersburg Ballet. Three Centuries : a Chronicle. In 6 Volumes. Vol. 4. 1901‒1950], comp. by N. N. Zozulina, V. M. Mironova; [project author and editor S. V. Druzhinina], St. Petersburg : Vaga­nova Ballet Academy, 2015. (In Russ.)
 32. Piotrovskiy, A. I. “Tour of the ‘Fourth Studio’ (‘Chu Yun-Wai’).” Krasnaya gazeta (vecherniy vypusk) [Red Newspaper (evening issue)], no. 114, 17 May, 1926. (In Russ.)
 33. “On somebody else’s proofs.” Novyy zritel’ [New Viewer], no. 26, 1927, p. 4. (In Russ.)
 34. Programmy [prilozhenie k zhurnalu “Rabochiy i teatr”] [Programs [supplement to the journal “Worker and Theater”]], no. 3, 15‒20 January, 1929. (In Russ.)
 35. Reyngol’d Moritsevich Glier. Stat’i. Vospominaniya. Materialy. T. 1 [Reingold Moritsevich Glière. Articles. Memories. Materials. Vol. 1], Moscow―Leningrad : Muzyka, 1965. (In Russ.)
 36. Reyngol’d Moritsevich Glier. Stat’i. Vospominaniya. Materialy. T. 2 [Reingold Moritsevich Glière. Articles. Memories. Materials. Vol. 2], Leningrad : Muzyka, 1967. (In Russ.)
 37. Rodionov, D. V. The works of K. F. Walz in the context of the development of the decoration art of the Bolshoi Theater in the last third of the 19th century, Cand. Sci (Art Criticism) Dissertation, Moscow : The State Institute for Art Studies, 2017. (In Russ.)
 38. Samokhvalov, A. N. V lager’! [To the camp!], Lenin­grad : Raduga, 1927. (In Russ.)
 39. Sollertinskiy, I. I. “The closest ways of GATOB.” Zhizn’ iskusstva [Life of the Art], no. 31, 29 Juli, 1928, pp. 10‒11. (In Russ.)
 40. Surits, E. Ya. Khoreograficheskoe iskusstvo dvadtsa­tykh godov: tendentsii razvitiya. M-vo kul’tury SSSR, Vsesoyuznyy nauch.-issled. in-t iskusstvoznaniya [Choreographic Art of the Twenties: Development Trends. Ministry of Culture of the USSR, All-Union Research Institute of Art Studies], Moscow : Iskusstvo, 1979. (In Russ.)
 41. Tret’yakov, S. M. “Crowl[,] China.” LEF, no. 1, 1924, pp. 23‒33. (In Russ.)
 42. Fayer, Yu. F. O sebe, o muzyke, o balete [About Myself, about Music, about Ballet], Moscow : Sovetskiy kompozitor, 1970. (In Russ.)
 43. Kholfina, S. S. Vspominaya masterov moskovskogo baleta… [Remembering the Masters of the Moscow Ballet], M. : Iskusstvo, 1990. (In Russ.)
 44. Khofman, T., Shtretling, S. “Sergei Tretyakov: a writer as a traveler.” Tret’yakov S. M. Ot Pekina do Pra­gi: Putevaya proza 1925‒1937 godov. Ocherki, “marsh­rut­ki,” “put’fil’my” i drugie putevye zametki [Tre­tya­kov S. M. From Beijing to Prague: Travel Prose of 1925‒1937. Essays, “Minibuses,” “Putfilms” and other Tra­vel Notes], comp. by S. Khofman, T. Shtretling, St. Pe­ters­burg : Izdatel’stvo Evropeyskogo universi­teta, 2020, pp. 9‒48. (In Russ.)
 45. “Chronicle.” Novyy zritel’ [New Viewer], no. 48 (99), 1 December, 1925, p. 17. (In Russ.)
 46. Barnette, R. “Reinhold Glière (1875‒1956). The Red Poppy—complete ballet in three acts (1927).” Mu­sic­Web International, http://music­web-international.com/classrev/2018/Sep/Gliere_poppy_8553496.htm (accessed 15 February 2022).
 47. Jowitt, D. Time and the Dancing Image, New York : William Morrow and Co., 1988.
 48. Tyerman, E. Internationalist Aesthetics: China and Early Soviet Culture, New York : Columbia University Press, [2021], doi: 10.1080/17503132.2022.2066314.
 49. Tyerman, E. “Resignifying The Red Poppy: Interna­tionalism And Symbolic Power In The Sino-Soviet Encounter.” The Slavic and East European Journal, no. 3, vol. 61, (Fall 2017), pp. 445‒466.