Prokofiev and Fairy Tale

Prokofiev and Fairy Tale

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Aranovskiy, M. G. Melodika S. Prokof’eva. Issle­do­va­tel’skie ocherki [Melodic of Prokofiev: Research Essays], Leningrad : Muzyka, 1969. (In Russ.)
 2. Aranovskiy, M. G. “A world that is being rediscovered.” Rasskazy o muzyke i muzykantakh [Stories about Music and Musicians], Moscow—Leningrad : Sovetskiy kompozitor, 1973. (In Russ.)
 3. Asaf’ev, B. V. Muzykal’naya forma kak protsess [Musical Form as a Process], 2nd ed., Leningrad : Muzyka, 1971. (In Russ.)
 4. Akhmatova, A. A. Sobranie sochineniy v 6 t. Tom 1. Stikhotvoreniya [Collected Works in 6 volumes. Vol. 1. Poems], https://imwerden.de/pdf/akhmatova_sochineniya_v_6t_tom1_1998__ocr.pdf (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 5. Bonfel’d, M. Sh. Muzyka: Yazyk. Rech’. Myshlenie. Opyt sistemnogo issledovaniya muzykal’nogo iskusstva [Music: Language. Speech. Thinking. Experience of Syste­matic Research of Musical Art], St. Petersburg : Kom­pozitor, 2006. (In Russ.)
 6. Venchakova, C. V. Tvorchestvo S. S. Prokof’eva: teatr, spetsifika myshleniya, stilistika [Works of S. S. Prokofiev: Theatre, Specificity of Thinking, Stylistics], https://kartaslov.ru/книги/С_В_Венчакова_Творчество_С_С_Прокофьева_театр_специфика_мышления/2#conten (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 7. Ginzburg, K. Ostranenie. Predystoriya odnogo li­te­ratur­nogo priema [Defamiliarisation. Prehistory of one
  Literary Device],
  https://web.archive.org/web/ 20071022103652/http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/132/146/ (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 8. Hoffmann, E. T. A. Kreysleriana. Zhiteyskie vozzreniya kota Murra. Dnevniki [Kreisleriana. The Life and Opinions of the Tomcat Murr. Diaries], https://imwerden.de/pdf/hoffmann_kreysleriana_zhiteyskie_vozzreniya_kota_murra_dnevniki_1972__ocr.pdf (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 9. Dolinskaya E. B. “Literary text in the artistic world of Prokofiev: Word and Music (stories).” Aktual’nye problemy sovremennogo muzykoznaniya: kompozitorskoe tvorchestvo, ispolnitel’stvo, obrazovanie [Actual Problems of Modern Musicology: Composer Creativity, Performance, Education], Ufa : Ufimskaya gos. aka­de­miya iskusstv im. Z. Ismagilova; VIA-print, 2008, pp. 35–44. (In Russ.)
 10. Ioffe, B. Predlozheniya i voprosy po teorii muzykal’noy semantiki [Suggestions and Questions on the Theory of Musical Semantics], https://www.docme.su/doc/1695902/ioffe-b.-predlozheniya-i-voprosy-po-teorii-muzykal._noj-sema (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 11. Kabalevskiy, D. B. “Foreword.” S. Prokof’ev: Detskaya muzyka [S. Prokofiev: Music for Children], Moscow : Mu­zyka, 1964, pp. 3‒8. (In Russ.)
 12. Losev, A. F. Muzyka kak predmet logiki [Music as a Subject of Logic], Moscow : Kniga po Trebovaniyu, 2015. (In Russ.)
 13. Lyakhovich, A. V. Muzykal’noe soderzhanie i muzy­kal’noe bessoznatel’noe [The Musical Content and the Musical Unconscious], https://muzkarta.info/statya/a-lyakhovich-muzykalnoye-soderzhaniye-i (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 14. Lyakhovich, A. V. O pervoy i vtoroy svezhesti (re­generatsionnye svoystva tonal’noy sistemy) [About the First and Second Freshness (Regeneration Properties of the Tonal System)], https://muzkarta.info/statya/a-lyakhovich-o-pervoy-i-vtoroy-svezhesti (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 15. Medushevskiy, V. V. Intonatsionnaya forma muzyki [Intonational Form of Music], Moscow : Kompozitor, 1993. (In Russ.)
 16. Nest’ev, I. V. Zhizn’ Sergeya Prokof’eva [The Life of Sergei Prokofiev], Moscow : Sovetskiy kompozitor, 1973. (In Russ.)
 17. Nikitina, L. D. “On the origins and typological features of the opera epic by M. Glinka and S. Pro­kofiev.” Moskovskiy muzykoved [Moscow Musicologist], issue 2, Moscow : Muzyka, 1991, pp. 102–117.
  (In Russ.)
 18. Odoevskiy, V. F. Russkie nochi [Russian Nights], http://az.lib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0020.shtml (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 19. Prokofiev, S. S. Rasskazy [Tales], Moscow : Izdatel’­skiy dom «Kompozitor», 2003. (In Russ.)
 20. Teoriya muzykal’nogo soderzhaniya: programma-konspekt dlya istoriko-teoretiko-kompozitorskikh fakul’tetov muzykal’nykh vuzov [The Theory of Musical Content: Compendium Program for Historical, Theoretical and Composing Departments of Music Universities], comp. by V. Kholopova, https://docme.su/doc/1696191/holopova.-teoriya-muzykal._nogo-soderzhaniya--programma-konsp (accessed 15 January 2022). (In Russ.)
 21. Kholopova, V. N. “Theories of musical content, mu­sical hermeneutics, musical semantics: similarities and differences.” Zhurnal Obshchestva teorii muzyki [The Journal of Russian Society for Theory of Music], no. 1, 2014, pp. 20–42. (In Russ.)
 22. Cooke, D. The Language of Music, London : Clarendon Press edition, 1990.

About the author: Artyom V. Liakhovych, Candidate of Art Criticism, Professor at the Performing Disciplines Department No. 1, Glier Kiev Municipal Academy of Music