Essay

In Memory of Natalia Zabolotnaya

Essay

In Memory of Natalia Zabolotnaya

This article is written in Russian. You can read it here.

References

  1. Shevchuk, E. Yu. “Zabolotnaya N. V.” Pravoslavnaya entsiklopediya [Orthodox Encyclopedia], vol. 19, Moscow : TsNTs «Pravoslavnaya entsiklopediya», 2008, pp. 438–439. (In Russ.)
  2. Shevchuk, Ol. Yu. “Zabolotna N. V.,” Ukrainian En­cyclo­pedia of Music, vol. 2, Kyiv : Institut mistetstvo­znavstva, fol’kloristiki ta etnologyi im. M. T. Ril’­s’kogo NANU, 2008, p. 103.